Your browser does not support JavaScript!
南投縣仁愛鄉都達國民小學
學生概況

 

107學年班級學生人數現況
班級 男生 女生 小計
幼兒園小班 12 7 19
幼兒園中大班 7 9 16
幼兒園 19 16 35
 
一年甲班 2 1 3
二年甲班 5 3 8
三年甲班 5 5 10
四年甲班 6 1 7
五年甲班 5 1 6
六年甲班 1 4 5
國小部 24 15 39
 
全部 44 31 74

 

中華民國107年09月1號更新